BEAURAING

RUE DE ROCHEFORT 207 – 209
5570 BEAURAING

TÉL +32 (0) 82 71 25 18

We zijn open

MAANDAG TOT zaterdag 
8.30U TOT 12.30U
zondag en feestdagen
9.00U tot 12.00u

Location machines Boels Brico Beauraing

U brico Beauraing verhuurt
Professionnele gereedschapen Boels

ALGEMENE VOORWAARDEN BRICO GETROUWHEIDSPROGRAMMA

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Brico Klantprogramma van Brico Belgium N.V. (“Brico”) en haar dochterondernemingen, gevestigd en kantoorhoudende te (1082) Sint-Agatha-Berchem, aan de Zelliksesteenweg 65 (hierna het “Klantprogramma”).

Definities
Deelnemer: iedere persoon die zich geldig heeft geregistreerd voor deelname aan het Klantprogramma, al dan niet voor professionele doeleinden.

Klantenkaart: een door Brico uitgegeven klantenkaart die gekoppeld is aan uw Account.

Account: het account van de Deelnemer voor deelname aan het Klantprogramma.

Voorwaarden

Elke klant van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het Klantprogramma door een Account aan te maken via de Brico website (www.brico.be/register) of via de Brico app en daar een Klantenkaart te registreren. Met een geregistreerde Klantenkaart kan de Deelnemer in de winkels en op de website van Brico gebruik maken van de aan zijn Account verbonden voordelen.

Als Deelnemer aan het Klantprogramma ontvangt u op vertoon van uw Klantenkaart de volgende voordelen (zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke algemene of specifieke voorwaarden):
– U geniet van tijdelijke exclusieve promoties in alle Brico, BricoPlanit en BricoCity winkels en op Brico.be die alleen voor Deelnemers gelden.

– U ontvangt nieuwsbrieven, aanbiedingen en content die op u gepersonaliseerd zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van informatie die voor u relevant is.

– U heeft altijd inzage in uw online aankoopgeschiedenis. In de Brico app heeft u ook inzage in de uw aankoopgeschiedenis in fysieke winkels van Brico.

– U kunt aankopen binnen 90 dagen retourneren (in plaats van 30 dagen voor winkelaankopen).

Wanneer u een Account aanmaakt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Brico zorgt dat al haar diensten optimaal worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Voor personalisatie baseert Brico zich op uw gebruik van de website en de Brico app, uw aankopen met uw Klantenkaart in de winkel en online en uw gebruik van andere diensten van Brico. Als Deelnemer ontvangt u gepersonaliseerde berichten per email, per post en in de Brico app, of als je je telefoonnummer hebt opgegeven, per sms. Lees meer over de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u uw instellingen kunt aanpassen in ons privacybeleid.

De aan het Account verbonden voordelen kunnen tijdelijk van aard zijn en zijn niet te gebruiken in combinatie met eventuele personeelskortingpassen, artikelen verkocht onder de naam Baseline, Brico Cadeaukaarten, boeken, tijdschriften, diensten zoals bezorgen en verhuur en andere artikelen of diensten die door Brico zijn uitgesloten of waarvoor op grond van een wettelijk verbod geen korting mag worden verleend. De aan het Account verbonden voordelen kunnen niet gebruikt worden voor kortingen op borgsommen en voorschotten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De Deelnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Klantenkaart en het Account. Brico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de Klantenkaart of het Account ten gevolge van een fout of nalatigheid van de Deelnemer. In geval van verlies van uw Klantenkaart, kunt u een nieuwe Klantenkaart aanvragen.

Uw deelname aan het Klantprogramma is van onbepaalde duur. Brico kan echter op basis van een gegronde reden en zonder nadere toelichting de deelname van de Deelnemer aan het Klantprogramma weigeren, schorsen of beëindigen. Daarnaast behoudt Brico zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van het Klantprogramma en daaraan verbonden voordelen te wijzigen of te beëindigen. Brico zal de Deelnemer van een wijziging of beëindiging tijdig op de hoogte brengen via een gepast communicatiemiddel, zoals de publicatie op www.brico.be.

De Deelnemer kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen, de voorkeuren voor communicatie aanpassen, of zijn deelname aan het Klantprogramma beëindigen. Wijzigingen van de gegevens of de communicatievoorkeuren kunnen op www.brico.be/my-account worden opgegeven. Wijzigingen in de communicatievoorkeuren worden zo snel mogelijk doorgevoerd, maar hebben geen effect op reeds verstuurde communicatie. Voor het beëindigen van deelname of klachten over het Klantprogramma kan Deelnemer contact opnemen met: Brico t.a.v. Klantenservice, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, of telefonisch op 02/467.92.60 of via customerservice@brico.be

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

Door een Account aan te maken verklaart de Deelnemer  16 jaar of ouder te zijn.

 

Versie van 24/02/2020

Pin It on Pinterest

Share This